Godt arbejde skal belønnes

Nordviks lægevikarer har typisk en månedsløn på 125–140.000 kr. Vi arrangerer bolig for dig, hjælper med rejsen og yder gratis skattehjælp. Der er kort sagt styr på alt.

Løn & vilkår

Indtjening som lægevikar i Norge

Generelt er indtjeningen ved et lægevikariat i Norge 2-3 gange så høj som din løn i Danmark eller Sverige, når Nordvik står for din ansættelse. Flertallet af vores vikarer nævner da også netop lønnen som en af de vigtigste grunde til at blive vikarlæge.

Vi tilbyder endvidere bonusvikariater med ekstra høj indtjening til vores faste vikarer.

Månadslön från Nordvik – lönen är betydligt större än i Sverige.

Læge H. Johansson

Ansøgninger og nødvendige papirer

Du er klar til at vikariere når du har afsluttet din turnus/basisuddannelse. Nordvik hjælper med alle ansøgninger i forbindelse med dit vikariat i Norge, herunder:

  • Norsk personnummer
  • Norsk skattekort
  • Autorisation
  • Mønsteraftale
  • Ansvarsforsikring for erhverv
  • Evt. børneattest

Som vikar modtager du vores standardmappe med alle nødvendige blanketter og vejledninger, samt introduktionsmateriale til journalsystem, færdighedstest og andet. Til en start skal du bare tilmelde dig som vikar, så bliver du hjulpet igennem resten af processen. På den måde er du sikker på at de norske myndigheder modtager de korrekte oplysninger og at sagsbehandlingstiden bliver så kort som muligt, så du for det første kan få lov at arbejde og at du kan modtage løn osv.

Du kan læse mere om autorisation og godkendelse som almen læge på Helsedirektoratet.no.

Ansættelse med fast månedsløn

Som vikar arbejder du for Nordvik og det er os der udbetaler din løn. Du er sikret en fast månedsløn som udbetales helt regelmæssigt.

Rejse, bolig og ophold

Vi hjælper dig med rejsen, så du kommer godt afsted. Når du er ankommet i Norge får du stillet en vikarbolig til rådighed. Hvis du har små børn med under vikariatet, kan vi endvidere forsøge at finde en børnehaveplads.

Skat og selvangivelse

Beskatningen i Norge er fortsat lempelig og lavere end ved tilsvarende vikariater i Sverige, Grønland og Danmark, hvor man betaler fuld dansk topskat. Typisk er beskatningen omkring 35-45 % i Norge via Nordviks vikariater. Skattereglerne for vikarlæger er blevet forenklet en del i de senere år. Læger der oplyser SKAT om deres indtjening i Norge beskattes nu automatisk og får aldrig problemer.

Nordvik tilbyder gratis hjælp til din selvangivelse. Du behøver ikke hjælp fra en revisor.

Jeg har været specielt glad for, at Nordvik altid har været hurtige til at besvare mine forespørgsler, og har udvist stor evne til generelt at arbejde hurtigt og gnidningsfrit.

Læge F. Moesgaard